Yanardağ Patlamaları


Yeryüzü çekirdeğinde mevcut bulunan mağma'nın (sıvı eriyik) ısıdan oluşan basınç sebebiyle, yeraltındaki tüneller vasıtasıyla yerüstüne çıkması sonucu yanardağ patlamaları oluşmaktadır. Bu tünellerin dünyadaki çıkış noktalarının hemen hepsi bilinmektedir. Tünellerin çıkış noktaları denizlerin altında da (özellikle Atlas Okyanusu'ndaki sıradağlarda) mevcuttur. Dünya çekirdeğinin sürekli soğuma eğiliminde olması yüzünden birçok volkan (yanardağ) faaliyetini yitirmiş görünsede, her zaman faaliyete geçme ihtimali mevcuttur.

yanardağ.jpg ynrdğ.jpg patlama.jpg

Yanardağ Patlamalarına Karşı Alınması Gereken Önlemler


  • Yanardağlara yakın bölgelerde yerleşim alanları oluşturulmamalıdır.
  • Aktif yanardağların uzağında durulmalıdır.